Helena Jansson

Helena Jansson bor i Stockholm och är verksam i förlagsbranschen som redaktör. Hon har ett stort och nyvaknat intresse för miljöfrågor.


Böcker: