Peter Olausson

ordalaget

Peter Olausson

Peter Olausson är uppvuxen på Tjörn. I mitten av 90-talet började han att arbeta i den då helt nya webb-branschen. Sedan 2003 har han aktivt jagat faktoider, dvs "fakta" som vid en närmare granskning visar sig inte stämma. Han utkom 2008 med boken Faktoider på Forum.

Foto: Maria Johannessen


Böcker: