Olof Halldin

ordalaget

Olof Halldin

Olof Halldin är förste bibliotekarie och affischexpert på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Samlingen omfattar över 600 000 affischer från 1700-talet till idag. Har tidigare bland annat sammanställt katalogen ”I blickfånget” (1999) men även medverkat med artiklar i tidskrifterna Biblis och Grafiknytt. Under 2012 har Olof varit en av Föreningen svenska tecknares bloggare på sajten Kolla! Grafisk design & illustration.


Böcker: